A continuació detellem el comunicat oficial de Lleal Tulsà Assessors sobre la clàusula sòl de les hipoteques amb informació per a tots aquells que en puguin estar perjudicats. CLÀUSULA SÒL DE LES HIPOTEQUES Els mitjans de comunicació i les xarxes socials han fet ampli ressò del contingut i efectes de la sentència de 21 de […]

La nova llei de Jurisdicció Voluntària, Llei 15/2015 de 2 de Juliol i que es va publicar en el BOE a data 3 de Juliol de 2015, deroga de forma definitiva, després de més d’un segle de vigència la regulació que la Llei d’Enjudiciament Civil del 1881,  Llibre III (de la que únicament queden en […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.