El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares?El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares? l’esmentada qüestió fou plantejada per aquest despatx als Tribunals i es va sol·licitar al Tribunal d’Instància que plantegés una qüestió prejudicial europea al Tribunal de Justícia de

El complement de maternitat de les pensions contributives als pares respon a la discriminació positiva que té el legislador a favor de les dones per compensar determinades circumstàncies, però no té en compte el principi d’igualtat de retribució entre treballadors i treballadores, establert en diferents preceptes de la normativa europea. Així doncs, c

A continuació detellem el comunicat oficial de Lleal Tulsà Assessors sobre la clàusula sòl de les hipoteques amb informació per a tots aquells que en puguin estar perjudicats. CLÀUSULA SÒL DE LES HIPOTEQUES Els mitjans de comunicació i les xarxes socials han fet ampli ressò del contingut i efectes de la sentència de 21 de […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.