El complement de maternitat de les pensions contributives als pares respon a la discriminació positiva que té el legislador a favor de les dones per compensar determinades circumstàncies, però no té en compte el principi d’igualtat de retribució entre treballadors i treballadores, establert en diferents preceptes de la normativa europea. Així doncs, c

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.