Què entenem per salari en espècies? És la retribució consistent a una prestació diferent als diners, que ha de tenir una traducció econòmica, per satisfer les necessitats del/la treballador/a i la seva família. La seva quantitat està limitada, de manera que només poden ser percebudes en espècie el 30% de les percepcions salarials del treballador. Se

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.