Avís legal

1. Dades del lloc web
El web www.llealtulsa.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) és un domini d’Internet de titularitat de ,LLEAL I TULSA & ASSOCIATS SL (d’ara endavant “Lleal Tulsà”) i és el seu únic web oficial.

Lleal i Tulsà & Associats S.L, amb NIF B17444290 i inscrit al Registre, té la direcció a tipus de Ronda Ferran Puig, 9 – 17001 GIRONA. Pot contactar amb Lleal Tulsà a través del núm. de telèfon +34 972 20 63 50 o de l’adreça de correu electrònic: info@llealtulsa.com

2. Drets de propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.hnoscanals.com pertanyen a Lleal Tulsà, tret que s’indiqui una titularitat diferent.
La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar l’autorització.
Les marques, signes distintius i logotips que apareguin en aquest lloc web són propietat de Lleal Tulsà, si no s’indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

3. Protecció i tractament de dades de caràcter personal
Lleal Tulsà titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el qual disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

4. Cookies Revisar política de cookies

5. Protecció i cessió de dades personals
D’acord amb el qual estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en els formularis del web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat, propietat de Lleal i Tulsà & Associats S.L.
Lleal Tulsà es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

6. Seguretat de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

7. Drets de les persones interessades
Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol un altre dret que crea que la pot assistir), pot dirigir-se a l’adreça electrònica info@llealtulsa.com, o a l’adreça postal de les oficines: Ronda Ferran Puig, 9 – 17001 GIRONA.