Assessoria comptable

Assessoria comptable

Assessoria integral amb experiència contrastada

Assessoria comptable

L’Assessoria comptable és la que ofereix un servei integral sobre el Registre Mercantil. És a dir, sobre tot allò relacionat amb l’economia i la comptabilitat d’un negoci. 
A Lleal Tulsà oferim un servei comptable complert amb l’objectiu principal assessorar i planificar tots els aspectes relatius a aquesta àrea, tant per empresaris individuals com per grans entitats jurídiques.

Qualsevol negoci necessita tenir una economia i una comptabilitat ben controlades. Aquest control es fa per diversos motius però sobre tot per prevenir futuribles crisis o per saber a quina escala és recomanable créixer de cara a mantenir sanejats els seus comptes.

Els professionals del nostre despatx, i els responsables de l’assessoria comptable, disposen de coneixements actualitzats constantment per estudiar qualsevol situació i actuar en funció de les necessitats del client.

  • Confecció i mecanització comptable.
  • Utilitzem les eines informàtiques adequades per tractar les vostres dades amb el màxim detall.
  • Confecció de llibres oficials: diari de comptabilitat, majors, inventari i balanços, etc.
  • Realitzem l’anàlisi de balanços i comptes d’explotació, obtenció de ràtios, etc.
  • Estudiem i confeccionem a mesura tota mena d’informes econòmics.
  • Ens dediquem plenament a la seva empresa realitzant estudis  i auditories per tal d’assessorar-vos al detall.

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.