Protecció de dades

Protecció de dades

Assessoria integral amb experiència contrastada

Protecció de dades

L’àrea d’implementació i adequació de la protecció de dades a l’empresa t’ofereix un servei personalitzat per donar resposta a les obligacions legals a les que fan referència la normativa vigent sobre aquesta temàtica:

La importància del Reglament recau en el fet de que ha permès una harmonització de la legislació dins el marc de la Unió Europea, obligant també a empreses de fora de la UE que vulguin operar en el territori europeu a complir amb les pautes sobre protecció de dades i, assegurant així, un marc legal més sòlid i coherent a nivell general que permet reforçar la seguretat jurídica i transparència per part de les empreses de cares als seus clients.

L’any 2018 es va aprovar aquesta nova Llei per adaptar la legislació espanyola al Reglament General de Protecció de Dades comentant anteriorment, i per tant, va quedar derogada l’anterior normativa que regulava aquesta matèria, la coneguda LO 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per a saber-ho cal que et preguntis si en el desenvolupament de l’activitat professional que desenvolupes fas algun tractament de dades personals ja sigui de treballadors, clients, voluntaris, associats o similars. En cas de que la resposta sigui afirmativa, ja pots fer-te a la idea de que serà necessari desenvolupar una política de protecció d’aquesta informació i implementar-la.

Cal tenir en compte que no totes les organitzacions o empreses utilitzen el mateix tipus de dades personals, ni tan sols porten a terme els mateixos tractaments; per aquest motiu, serà necessari fer un estudi personalitzat per a saber quin tipus d’implementació és més adient.

El responsable del tractament ha de complir el que estableix la normativa vigent en protecció de dades i, a més a més, ha de poder demostrar davant de tercers la seva aplicació efectiva; això és el que es coneix com responsabilitat proactiva i la mateixa ve recollida a l’article 5.2 del RGPD.

En aquest sentit, cal ser conscients que una implementació inicial no serà suficient per al correcte compliment de la normativa en matèria de protecció de dades i per tan, el servei que ofereix Lleal Tulsà preveu un manteniment continuat de manera que la evolució del tractament de les dades personals dins de la organització sempre sigui analitzat i valorat des de la perspectiva de la responsabilitat proactiva.

 • Elaboració del registre d’activitats de tractament 
 • Polítiques sobre la gestió de les mesures de seguretat 
 • Documentació legal segons el tipus de tractaments 
 • Instruccions i documentació per atendre els drets dels interessats 
 • Instruccions sobre l’atenció de violacions de seguretat i registre d’incidències 
 • Anàlisi de riscos sobre els tractaments de les dades personals 
 • Registre i documentació per a encarregats del tractament
 • Documentació relativa al sistema de videovigilància 
 • Clàusules per a a pàgina web 
 • Assessorament i acompanyament continuat 
 • Designació de DPO en aquells casos que sigui obligatori 
 • Accés a tota la documentació a través d’una plataforma al núvol 

A més, el nostre equip de professionals atendran qualsevol altre demanda o causística que es pugui donar. 

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.