Assessoria laboral

Assessorament Laboral per a totes les persones físiques o jurídiques que necessitin una orientació sobre el món del treball, gràcies a la nostra actualització i renovació constant podem oferir la millor resposta davant les inquietuds que puguin sorgir.

 • Tramitació d’altes/baixes/modificacions d’autònom.
 • Tramitació d’altes/baixes de compte de cotització a la Seguretat Social.
 • Tramitació d’altes i baixes dels treballadors.
 • Redacció i confecció de totes les modalitats de contractes laborals.
 • Rebuts de salaris.
 • Acomiadaments i liquidacions de treballadors.
 • Preparació de la documentació per a l’atur.
 • Liquidacions de Seguretat Social.
 • Cartes de pagament de l’IRPF tan mensuals com trimestrals.
 • Resum anual d’ IRPF.
 • Certificat de retenció d’ IRPF.
 • Tramitació de baixes causades per malaltia (ILT) i accidents laborals.
 • Certificats de situació familiar.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).
 • Representació en les conciliacions del CMAC.
 • Representació davant la Inspecció de Treball.
 • Assessorament i confecció de convenis col·lectius de les empreses.
 • Assessorament i tramitació d’expedients davant la Seguretat Social (jubilació, viduïtat, orfandat, maternitat/paternitat, invalidesa…), I.T. directe.
 • Obtenció certificats de cotització i bases de cotització de la vida laboral.
 • Preparació i tramitació de capitalitzacions de l’atur.
 • Subvencions.
 • Assessorament i serveis de prevenció de riscos laborals.
 • Estrangeria.
 • L.O.P.D.