En aquest post us parlarem de les principals novetats del barem d’indemnitzacions que comportarà l’entrada en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2016 de la Llei 35/2015 per la qual s’aprova el nou barem d’indemnitzacions per accidents de trànsit. Abans d’entrar a detallar les principals novetats que comporta l’aplicació d’aquest nou barem d’i

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.