Albert Lleal – Lleal Tulsà Assessors L’1 de setembre va entrar en vigor el reial decret llei 1/2023, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, en la qual s’introduïen noves bonificacions i se’n modificaven d’altres. Un dels incentius a la contractació que

Mariona Lleal – Lleal Tulsà El 31 d’octubre del 2023, el Tribunal Suprem va dictar la primera sentència, en què desestimava la possible responsabilitat patrimonial de l’Estat pels danys derivats de la suspensió temporal de l’activitat empresarial, en aquest cas d’hostaleria, com a conseqüència de l’aplicació de la normativa aprovada per e

Mireia Risco – Lleal Tulsà  La nacionalitat per residència es pot aconseguir segons el nombre d’anys que s’està establert en territori espanyol, legalment i de forma continuada. Majoritàriament, les peticions són de fills o filles dels pares i mares que han aconseguit  la nacionalitat per residència, a la qual també s’hi poden acollir fin

Anna Manubens – Lleal Tulsà Assessors La tendència legislativa i jurisprudencial al nostre país va cap a una major protecció laboral dels treballadors que es trobin en situacions d’incapacitat temporal. En aquest sentit, a hores d’ara s’ofereixen als treballadors més garanties i mecanismes per fer front a represàlies laborals, com per exempl

Laura Bergillos – Lleal Tulsà És inevitable. No podem negar l’era de la imatge. Vivim en un moment en què, gràcies a les noves tecnologies, les imatges i les paraules viatgen i arriben amb la mateixa facilitat. El poder de persuasió de la imatge és ràpid i immediat. No requereix voluntat de lectura i l’impacte […]

Cristina Martínez – Lleal Tulsà  El dijous 27 d’abril es va aprovar al Congrés dels Diputats la llei de l’habitatge. Tot i que està aprovada pel Congrés, encara falta l’aprovació del Senat i la publicació al BOE perquè entri en vigor. S’espera que això, però, passi abans de les eleccions del dia 28 de maig […]

Ferran Lleal – Lleal Tulsà Assessors El 14 de febrer es va publicar el Reial Decret 99/2023, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2023, que augmenta fins als 15.120 euros anuals, amb efectes retroactius a l’1 de gener. És a dir, els treballadors i treballadores que cobraven més de 1.000 […]

Elisabet Blanch – Lleal Tulsà Tots fem màrqueting. A petita o a gran escala, tots en fem. En fem en l’àmbit personal i en el professional. I és que per mantenir les relacions socials entre clients i proveïdors cal màrqueting i per satisfer les seves necessitats, també. I aquest és un dels principals objectius que […]

Jordi Lleal – Lleal Tulsà El febrer del 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va concloure que el règim laboral de les persones treballadores de la llar a l’Estat espanyol era clarament discriminatori, ja que el sector (integrat en més d’un 95% per dones) patia una segregació indirecta per raó de sexe. […]

Albert Lleal – Lleal Tulsà Assessors  Finalment, el 26 de juliol passat es va publicar el Reial decret llei 13/2022 pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi. Aquesta normativa provoca una modificació de les quotes d’autònoms en funció dels rendiments econòmics de les persones treballadores per comp

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.