LES DADES PERSONALS HAN D’ÉSSER PERSONALS I PRIVADES.

Com ha de ser el tractament de les dades personals? Avui expliquem que la gestió d’aquesta matèria sempre ha de ser de caràcter privat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (LOPD)

(LO 15/1999, 13 desembre, desenvolupada pel RD 1720/2007, 21 desembre)

Vivim en la societat de la informació on cada dia es tracten milions de dades personals. Sense l’ús de la informació personal pràcticament cap dels serveis dels quals disposem podria funcionar.

Avui en dia, pràcticament per a qualsevol activitat, ens demanen informació. Facilitem les nostres dades personals per obrir un compte bancari, per inscriure els nostres fills a l’escola, per reservar un vol o un hotel, per efectuar un pagament amb la targeta de crèdit, o pel simple fet de navegar per Internet.

Com a dades personals entenem qualsevol informació referida a persones físiques (no jurídiques) identificades o identificables: nom i cognoms, adreça, telèfon, DNI, número de la Seguretat Social, fotografies, signatures, correus electrònics, dades bancàries, edat i data de naixement, sexe, nacionalitat, etc. En definitiva, totes aquelles dades que permetin identificar a una determinada persona.

Hem de ser conscients però que tota aquesta informació revela aspectes de la nostra personalitat i que falta el nostre consentiment per al seu tractament.

És per aquest motiu que la LOPD protegeix aquest dret fonamental reconegut per la Constitució Espanyola i pel Dret Europeu, que tota persona pugui decidir si autoritza a què tractin les seves dades, oferint-li una informació prèvia i adequada per a saber perquè, per a què i com seran tractades les seves dades, tenir-ne accés i decididir-ne el seu ús.

Aquest fet ens porta al fet que les nostres dades poden quedar recollides en fitxers que depenen d’empreses i organitzacions privades.

Després de pràcticament 10 anys de vigència de la LOPD i amb el Reglament que la desenvolupa, és necessari que les empreses comencin a adquirir la maduresa suficient per a facilitar un adequat compliment de la llei. Ja no es tracta d’adaptar les estructures a una nova norma sinó d’incorporar la protecció de dades a la cultura empresarial i al disseny, organització i funcionament en general.

Des del nostre despatx professional us informem que la normativa de Protecció de Dades Personals és d’obligat compliment per a TOTES les persones físiques (particulars o autònoms) o jurídiques (empreses, associacions, fundacions, comunitats de propietaris…) que disposin de dades de caràcter personal de persones físiques. No obstant això, la llei exclou a les persones físiques en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques.

Aquesta normativa té per objectiu garantir i protegir el tractament de les dades personals de clients, proveïdors, treballadors, etc., obtingudes a través de selecció de personal, contractacions, fruit de relacions laborals, amb proveïdors i clients, etc., adoptant per part del responsable del fitxer una sèrie de pràctiques i mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que garanteixin així la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Informar-vos que el nostre despatx professional està especialitzat en la LOPD, proporcionant un servei orientat a les necessitats de cada client, fent un seguiment i auditories periòdiques, oferint la màxima garantia d’adequació a la normativa.

A la vista de nombroses consultes dels nostres clients, aprofitem l’avinentesa per informar-vos que cal anar amb compte amb empreses d’adaptació a la LOPD que ens ofereixen serveis gratuïts de consultoria amb càrrec al crèdit assignat a les empreses per a la formació dels seus treballadors.

D’acord amb el RD 395/2007 i l’Ordre Ministerial 2307/2007, s’estableix que el crèdit anual de què disposen les empreses està destinat exclusivament a la realització d’accions formatives i permisos individuals de formació dels seus treballadors. La Fundació Tripartita va emetre una nota informativa al respecte, advertint que les empreses que bonifiquessin crèdit de formació per a la contractació de serveis de consultoria (LOPD, LPR…) haurien de retornar els imports corresponents i atenir-se a les actuacions pertinents del Servei Públic d’Ocupació Estatal i d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Per qualsevol dubte sobre el compliment de la normativa o per adequar-vos a la LOPD no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.