El registre de jornades ha estat un tema que d’un temps enrere les empreses s’han hagut d’habituar a realitzar en els treballadors a temps parcial. L’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors diu: “ A l’efecte del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s’ha de registrar cada dia i s’ha de totalitzar en el [&hellip

Cada cop més les empreses prenen el compromís de generar autoritzacions de treball als treballadors estrangers. Hem de ser conscients de la gran importància que té supervisar els permisos de treball de les persones estrangeres que tenim donades d’alta a la nostra empresa, ja que el fet de no tenir el treballador regularitzat d’acord amb […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.