Informem de l’obligatorietat d’estar donat d’alta en la Direcció Electrònica Vial, la DEV, per rebre notificacions relacionades amb procediments sancionadors de trànsit. Així doncs, l’entitat informa que a partir de l’1 de novembre de 2022, la Direcció General de Trànsit deixarà d’enviar notificacions en paper i passarà a informar de tot all

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.