Modificacions en la base de cotització a la Seguretat Social

El passat 28 de març es va publicar l’Ordre PJC/281/2024 en què es desenvolupen les normes legals i les modificacions en la base de cotització a la Seguretat Social.

Modificacions en la base de cotització a la Seguretat Social

Les modificacions que tot seguit relacionem entren en vigor des del passat 01 de gener de 2024.
En el text es modifiquen les bases de cotització del Règim general de la Seguretat Social i queden de la següent manera:

 

Què passa amb els contractes a temps parcial?

La cotització en els contractes a temps parcials es modifiquen les bases mínimes per hores, quedant de la següent manera:

 

Modificacions en els contractes del sistema especial 

En el cas del Sistema Especial per a Empleats de la Llar, queden de la manera següent:

 

 

Modificacions en altres contractes

La cotització de contractes temporals de durada inferior a trenta dies tindrà una cotització addicional de 31,22€ a càrrec de l’empresa.

Per contractes de formació i aprenentatge i els contractes formatius en alternança la cotització serà de la següent manera:

  • La cotització a la Seguretat Social per contingències comunes serà una quota mensual de 64,30€, dels quals 53,61 seran a càrrec de l’empresa i 10,69 a càrrec del treballador.
  • 7,38 euros per contingències professionals a càrrec de l’empresa.
  • 4,70 euros a càrrec de l’empresa en concepte de FOGASA i 2,26 de formació professional, dels quals 2 euros a càrrec de l’empresa i 0,26 a càrrec del treballador.

En els supòsits de pràctiques formatives no remunerades, la cotització consistirà en una quota per cada dia de pràctiques, de 2,67euros per contingències comunes i 0,33€ per contingències professionals, amb un topall de 68,14€ mensuals.

Durant l’any 2024 tant les pràctiques remunerades com les no remunerades se’ls hi aplica una reducció del 95% a les quotes per contingències comunes.

 

Com afectaran aquestes modificacions? 

Com hem comentat, aquests canvis afecten a totes aquelles persones treballadores que tinguessin una base mínima per sota del que marca aquesta Ordre des del gener de 2024.

Ben aviat, els treballadors rebran les nòmines de març modificades amb les bases correctes i amb les regularitzacions que s’aplicaran a les nòmines d’abril.

I, pel que fa al període de gener i febrer restem a l’espera que tresoreria ens informi com vol procedir a realitzar les regularitzacions pertinents.

Si en algun moment té un dubte sobre com aquestes modificacions afectaran la nòmina dels seus treballadors o com afectarà a la seva nòmina, posis en contacte amb nosaltres. Li resoldrem els dubtes que tingui.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.