Aquestes són les ajudes del pla d’habitatges 2018 – 2019

Recentment s’ha presentat per part del Govern de l’Estat amb les ajudes del pla d’habitatges 2018 – 2019.

Aquest pla de govern ha tingut un gran rebombori mediàtic, ja que el Pla d’Habitatge per als anys 2018-2021, en el que s’estableixen, entre altres, diferents ajudes tant per a la compra com per al lloguer d’habitatge.

Aquestes ajudes ja s’havien presentat en el Congrés dels Diputats, i tot i que més tard del previst, s’han establert 9 programes, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018.

Les ajudes del pla d’habitatges 2018 – 2019 van centrades especialment en joves menors de 35 anys i en persones majors de 65 anys o en risc.

Intentarem en aquestes línies explicar les principals característiques.

Ajudes a la compra

Quantia: fins al 20% del preu de l’immoble, amb un límit màxim de 10.800 euros.

Requisits: només els menors de 35 anys podran sol·licitar-les. A més, l’habitatge ha d’estar en un municipi de menys de 5.000 habitants i no costar més de 100.000 euros.

Límit de renda: els ingressos del sol·licitant no poden superar quatre vegades l’IPREM, el que significa un total de 22.558 euros a l’any en 2018. Aquest límit també s’amplia en el cas de famílies nombroses o amb algun membre discapacitat fins a 4 vegades l’IPREM (30.119,04 euros a l’any en 2018) i fins a 5 vegades l’IPREM (37.597,95 euros a l’any en 2018) per a famílies nombroses de categoria especial i en certs casos de discapacitat severa.

Termini: l’habitatge ha d’ocupar en un màxim de tres mesos des del seu lliurament pel venedor i constituir la residència del sol·licitant per un període mínim de cinc anys.

Excepcions: disposar, en propietat o en usdefruit, d’un altre habitatge serà motiu d’exclusió d’aquests ajuts.

Sol·licituds: en aquest cas també caldrà esperar que les comunitats autònomes pactin amb Foment la seva posada en marxa.

 

Ajudes al lloguer

Quantia: fins al 40% del preu del lloguer o fins al 50% si són menors de 35 anys o majors de 65.

Límits: el lloguer, en general, no pot superar els 600 euros al mes. En casos excepcionals (com ciutats amb preus de lloguer més alt) pot ampliar-se a 900 euros, encara que la quantitat que superi els 600 euros té una subvenció menor (30%). Això vol dir que, com a màxim, l’ajut serà de 390 euros per als menors de 35 anys o majors de 65 i de 330 euros per a la resta.

Requisits: principalment estan relacionats amb els ingressos. Tal com s’indica al BOE, si l’habitatge l’habita una sola persona, el límit d’ingressos està fixat en 1,5 vegades l’IPREM (per 2018 suposa un límit de 806,76 euros); si són dues persones, 2 vegades l’IPREM (1.075,68 d’acord amb el seu valor en 2018); si són tres, 2,5 vegades (1.344,60 el 2018); per a 4 o més residents, 3 vegades l’IPREM (1.613,52 euros en 2018); aquest límit s’amplia fins a 5 vegades l’IPREM (2.689,20 el 2018) si es tracta d’una família nombrosa de categoria especial o en cas de discapacitat severa oficialment reconeguda.

Sol·licituds: no es preveu que es pugui sol·licitar fins al maig o juny, una vegada que el Ministeri de Foment i les comunitats autònomes, que són les encarregades de gestionar aquestes ajudes, determinin el procés. Però les ajudes, una vegada concedides, s’atorgaran, amb caràcter retroactiu, des de l’1 de gener de 2018.

Termini: l’ajuda es concedeix per un termini màxim de tres anys, ampliable si les circumstàncies ho justifiquen.

Excepcions: no es concediran ajuts si hi ha relació familiar de primer o segon grau o de participació empresarial entre el propietari i el llogater. Tampoc si el sol·licitant és propietari o usufructuari d’un altre habitatge.

 

Altres ajudes a l’habitatge (Promocions, desnonaments i rehabilitació – adaptació)

Promoció d’habitatges de lloguer: subvenció directa perquè promotors públics o privats construeixin (o rehabilitin) immobles per destinar-los al lloguer (amb un preu màxim fixat al BOE) durant un termini mínim de 25 anys.

Desnonament: l’ajuda pot arribar fins al 100% de la renda durant 3 anys. Es destinaran a aquesta finalitat habitatges desocupats amb un preu de lloguer de fins a 400 euros al mes.

Rehabilitació: fins al 40% de la inversió. Aquesta quantia pot incrementar-se si es tracta de majors de 65 anys, discapacitats, persones amb rendes baixes o en municipis de menys de 5.000 habitants.

Habitatges adaptats: ajudes específiques per a promoció o rehabilitació d’habitatges amb serveis i instal·lacions comunes adaptats que es destinin durant 40 anys al lloguer.

Totes aquestes ajudes van condicionades a la dotació econòmica que des del Govern de l’Estat es faci a cada territori, i pel que es preveu, com ja ha succeït altres vegades, no es podran  atendre totes les sol·licituds presentades. Això implicarà que a Catalunya, des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’haurà de regular les concessions en funció del pressupost que es rebi.

Etiquetes:

2 Comments

  • Teresa Tamarit Moragues

    Hola, em dien Teresa i tinc 31 anys, voldria saber mes informació sobre l’ajuda per comprar un habitatge, estic en un pis de lloger des del 11 d’abril del 2014 i ara fa uns dies la propietaria del pis on estic vixguent em va dir que li havia eixit un/a comprador/a i que si jo vullc comprar el pis primer estic jo a les persones que li han eixit, jo he anat a parlar en el meu banc i ells m’han dit que em poden donar el 80% del valor de la vivenda, però em falta el 20%,, he llegit que just l’ajuda es del 20% (10800 euros) la vivenda esta tasada en 52000 euros. Gràcies

  • Fermi Garriga Senén

    Bon dia, voldria informació sobre on i com tramitar aquestes ajudes, tinc 59 anys, tinc una discapacitat del 40% i ara en procés de revisio a Alemanya, es a causa de un accident de treball, però la meva intenció és tornar a viure a Catalunya abans de final de any, en cas de tenir alguna ajuda podria llogar o comprar un habitatge,
    Gràcies per la vostra atenció

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.