Calendari del contribuent juliol 2018

A continuació adjuntem el calendari del contribuent juliol 2018 amb les obligacions fiscals a tramitar.

Fins al 2 de juliol: 

Renda i patrimoni

 • Declaració anual Renda i Patrimoni 2017 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2017: 151

Fins al 20 de juliol:

Renda i societats

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  • Juny 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Segon trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136
 • Pagaments fraccionats renda
  • Segon trimestre 2018:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2018. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juny 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2018. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2018: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Abril 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2018: 548, 566, 581
 • Juny 2018: 570, 580
 • Segon trimestre 2018: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Segon trimestre 2018: 582
 • Segon trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost sobre l’electricitat

 • Juny 2018. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2018: 595

Fins al 25 de juliol:

Impost sobre les societats i impost sobre la renda de no residents (establiment permanents i entitats en atribucióde rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol).

 • Declaració anual 2017. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220 i 221
 • Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del referència de Canàries i altres ajudes d’estat per contribuents de l’impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2017. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l’any natural: 282
 • Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol: 

IVA

 • Juny 2018: Autoliquidació: 303 – declaracions mensuals
 • Juny 2018: Grup d’entitats. model individual: 322
 • Juny 2018: Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de juliol:

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2018. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2017: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2018: 410

Font: Agència Tributària (AEAT)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.