Càmeres de vigilància, l’empresari ha d’avisar?

Càmeres de vigilància, l’empresari ha d’avisar d’on es van a col·locar i amb quina finalitat, per tal de protegir les dades i el dret a la intimitat dels seus empleats.

L’última sentència dictada pel Tribunal Constitucional en relació amb aquest assumpte, demostra el contrari. El Tribunal Constitucional canvia la doctrina i estableix que les empreses podran vigilar amb càmeres de seguretat als seus empleats sense informar-los sobre quin és el fi per al qual s’han instal·lat, sempre que sigui per vigilar que els treballadors compleixen amb el contracte i amb les obligacions laborals.

El Tribunal Constitucional ha determinat que la no informació als treballadors sobre la instal·lació de càmeres és una excepció, el que es pretenia era dotar l’espai de treball de major seguretat i control laboral. Com indica l’article 20 de l’Estatut de Treballadors verificar que el treballador compleix les seves obligacions, sempre que no es vulneri la seva dignitat, és legal i no cal avisar.

Si ens fixem en l’article 5 de la Llei de Protecció de Dades, la validesa de l’ús de les imatges captades per la càmera com a prova judicial, ha de ser estudiada en cada cas concret. Depenent de cada situació, l’empresari pot incórrer en un delicte de vulneració de les dades personals dels treballadors, sempre que aquest degudament indicat amb una placa on informe de la instal·lació de les càmeres de seguretat.

Cal tenir present que serà inqüestionable la prèvia informació i el consentiment dels treballadors per ser gravats quan la finalitat de l’enregistrament s’allunyi de la verificació del compliment del contracte laboral. En aquest cas, sempre serà obligatori que el treballador doni el seu consentiment.

Si tens dubtes, nosaltres oferim assessoria laboral i estem disponibles per informar-vos més detingudament.

[su_button url=”https://www.llealtulsa.com/contacte/” background=”#000000″ desc=”Contacte”]Contacte[/su_button]

#assesoria #assessorialaboral

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.