Novetats en matèria de drets de les persones amb discapacitat

Recentment hi ha hagut canvis legislatius importants que adapten la legislació catalana i espanyola als acords adoptats en la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat efectuada a Nova York el 13 de desembre de 2006.
En concret, el 3 de setembre de 2021, van entrar en vigor la Llei 8/2021, per la que es reforma la legislació civil i processal en suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

La modificació pivota sobre la idea central que el nou sistema és de suport a la persona que ho precisi. Es contemplen aspectes d’acompanyament, ajuda tècnica, ruptura de barreres arquitectòniques; i que, només en cas d’impossibilitat, s’acordaran mesures en la representació de la presa de decisions.

 

Drets de les persones amb discapacitat a Espanya i Catalunya

La modificació de la legislació espanyola en matèria de drets de les persones amb discapacitat, fixa com a figura preponderant la curatela. Tanmateix, el Decret Llei 19/2021 modifica el Codi Civil de Catalunya establint la figura de l’assistent com la figura jurídica prioritària. Per tant, a l’espera de veure com els pronuncien els Tribunals a Catalunya, a priori la majoria dels processos judicials en matèria de capacitat de les persones haurien d’acabar nomenant la figura jurídica de l’assistent per sobre de la resta de figures jurídiques.

En aquest sentit, la disposició transitòria segona del Decret Llei 19/2021 prohibeix instituir les figures jurídiques més tradicionals com les de tutor, curador o la potestat parental prorrogada o rehabilitada a les persones majors d’edat, fent un pas més que la legislació espanyola.

Així doncs, amb les modificacions esmentades, els dos legisladors equiparen pràcticament la figura de l’assistent amb la del curador. El Jutge determinarà en la resolució judicial el conjunt d’actes que la persona amb discapacitat requerirà ajuda de l’assistent/curador. En el cas que la intervenció de l’assistent sigui necessària per ordre judicial, els actes efectuats per la persona amb la capacitat modificada podran ser anul·lables, si aquests actes fossin efectuats sense l’autorització d’aquest.

De forma excepcional, tant la legislació civil espanyola com la catalana, permeten al Tribunal fixar els actes concrets en els quals la persona que presta assistència pot assumir la representació de la persona assistida.

 

Les persones amb discapacitat seran responsables pels seus actes

Una altra modificació important, i que potser ha passat més desapercebuda, és el fet que les persones amb discapacitat tindran responsabilitat pels seus actes. Més enllà de les responsabilitats que puguin tenir les figures esmentades en exercici del seu càrrec. El legislador parteix de la base que totes les persones tenen capacitat per decidir sobre els seus actes. I, per tant, amb les mesures que preveu la llei l’únic que es fa és ajudar a aquestes persones a tenir un suport a l’hora de prendre decisions. Per tant, per ser conseqüent amb la seva nova visió, el legislador preveu que les persones amb discapacitat siguin ara responsables dels seus actes.

Finalment, cal destacar que la Llei 8/2021 modifica de forma important la legislació processal civil en matèria de drets de les persones amb discapacitat. Anteriorment, quan una persona se li modificava judicialment la seva capacitat, s’efectuava en un procediment establert a la Llei d’Enjudiciament Civil (arts. 756 i ss). Es feia utilitzant la jurisdicció voluntària per resoldre qüestions més secundàries com efectuar la rendició de comptes, demanar autorització judicial per a realitzar determinats actes jurídics en nom de l’incapaç, etc. Amb la nova regulació, s’efectuaran sol·licituds a través dels procediments regulats en la Llei de Jurisdicció Voluntària. I, en cas que la persona amb discapacitat s’hi oposés, llavors s’haurà d’interposar una demanda en el procediment contenciós regulat en la Llei d’Enjudiciament Civil.

 

Assessoria personalitzada

Per qualsevol dubte, us animem a posar-vos en contacte amb l’Assessoria Jurídica del despatx. Escoltarem el vostre cas i prendrem nota de les necessitats que teniu en matèria de drets de les persones amb discapacitat. Us informarem i us detallarem més informació sobre el vostre supòsit particular o cas concret.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.