Arrelament familiar

L’arrelament familiar és una autorització de residència que es pot concedir a ciutadans estrangers que es trobin a Espanya.

Per aconseguir aquest permís s’ha de complir un dels següents requisits, segons si es tracta de la figura del progenitor, o bé, del descendent:

  • Que sigui pare o mare d’un menor de nacionalitat espanyola. Sempre que, el progenitor que sol·liciti el permís, tingui a càrrec el menor i convisqui amb aquest, o bé, estigui al corrent de les obligacions paternofilials.
  • Que sigui fill de pare o mare que haguessin sigut originàriament espanyols.

 

Preguntes freqüents sobre la situació de nacionalitat espanyola

És possible que en llegir això, un es pregunti: “Com pot ser que el meu fill o filla sigui espanyol/a si els pares no ho som?”.

Doncs bé, resolem dubtes i a continuació exposarem algunes circumstàncies que donen pas a la situació de nacionalització espanyola del menor:

  • Els nascuts a Espanya de pares estrangers, si tots dos manquen de nacionalitat (apàtrides), o si la legislació de cap d’ells atribueix al fill una nacionalitat. En aquest cas pot realitzar-se un expedient en el Registre Civil del seu domicili per a declarar la nacionalitat espanyola amb valor de simple presumpció.
  • En cas que un dels pares tingui permís de residència, quan el fill/a neixi al territori espanyol, se li podrà demanar el permís de residència que tindrà la mateixa vigència que el permís del progenitor. A l’haver nascut a Espanya, es podrà sol·licitar la nacionalitat espanyola del menor al cap de tan sols un any d’haver adquirit el permís de residència.
  • Si el pare o mare s’han nacionalitzat com espanyol, el menor podrà sol·licitar la nacionalitat per opció directament al Registre Civil. En aquests casos, si els progenitors del menor tenen acreditat un vincle familiar (matrimoni o parella de fet) el més lògic seria sol·licitar un permís del règim comunitari. Ara bé, si no hi ha l’existència d’aquest vincle, en aquest cas sí seria viable sol·licitar l’arrelament familiar.

 

Quin termini de vigència té el permís de residència per arrelament familiar?

Anteriorment, aquest permís tan sols s’atorgava per un any. I durant aquest temps era necessari cotitzar per compte d’altri o per compte propi per a poder renovar al llarg de l’any per un permís de residència i treball limitat al tipus de cotització que s’havia acumulat amb més quantia. A part d’haver de liquidar una taxa abundant a l’Administració en el moment de renovar, en alguns casos, hi havia perill de no haver cotitzat suficient i algunes persones podien perdre el permís de residència i només el podien tornar a demanar en unes circumstàncies molt específiques.

No obstant això, gràcies a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es van modificar algunes de les bases que anaven aplicant-se abans de l’any 2021, i a conseqüència d’aquesta modificació les sol·licituds de residència de progenitors, nacionals de tercers països, d’un menor, de nacionalitat espanyola, es resolen mitjançant la concessió d’una autorització de residència, amb una vigència de cinc anys, que habilita a treballar tant per compte propi com per compte aliè.

 

Quines verificacions es portaran a terme per a concedir el permís?

En concret es verificarà que:

  1. La identitat del sol·licitant mitjançant la presentació del passaport en vigor. En cas que estigui caducat, serà admissible la presentació de la còpia d’aquest i sol·licitud de renovació.
  2. La situació que dóna lloc a l’autorització: pare o mare, nacional d’un tercer país, d’un menor de nacionalitat espanyola.
  3. El fet que la denegació de l’autorització implicaria que el menor hagués d’abandonar el territori de la UE. D’acord amb la relació de dependència existent entre el progenitor i el menor.
  4. Que tal autorització no suposa un risc per a l’ordre o la seguretat públics, fent d’això una interpretació estricta, que atengui el principi de proporcionalitat i es basi exclusivament en la conducta personal de l’interessat (no mers antecedents penals).

 

En particular, no podrà denegar-se automàticament aquesta autorització per comptar el sol·licitant amb antecedents penals, tret que l’entitat d’aquests permeti aplicar una excepció per “manteniment de l’ordre públic i la salvaguarda de la seguretat pública”. En concret, ha de considerar-se si les infraccions penals comeses impliquen l’existència d’una amenaça real, actual i prou greu per a l’ordre públic o la seguretat pública, únic cas en el qual cabrà la denegació de l’autorització per aquestes circumstàncies.

 

Tens dubtes o vols que et resolem algun dubte? Contacta amb nosaltres.

Som el teu costat per solucionar, resoldre o tramitar el permís que més s’escaigui a la teva situació o a la del teu empleat o conegut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.