Protecció temporal pels refugiats d’Ucraïna

La UE accepta concedir protecció temporal a aquells que fugen de la guerra a Ucraïna

En data d’avui s’ha procedit a l’activació de l’aplicació de la Directiva 2001/55/CE del Consell, de 20 de juliol de 2001, relativa a les normes mínimes per a la concessió de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades, mitjançant una decisió d’execució del Consell que estableix l’existència d’una afluència massiva de persones desplaçades d’Ucraïna amb l’efecte d’introduir la protecció temporal pels refugiats d’Ucraïna, de les persones que escapen de la guerra iniciada per Rússia contra aquest país.

Aquesta Directiva es va adoptar arran del conflicte de l’antiga Iugoslàvia, quan, per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, Europa es va enfrontar a desplaçaments massius de persones arreu d’Europa. La Directiva va ser concebuda específicament per promoure un equilibri d’esforços per gestionar conjuntament els desplaçaments intraeuropeus, donant protecció immediata a les persones que fugen de la guerra, evitant així que els sistemes d’asil dels Estats membres quedin desbordats.

 

Qui pot acollir-se a la protecció?

La Decisió adoptada, d’acord amb la Directiva, s’aplica a les següents categories de persones desplaçades a partir del 24 de febrer de 2022 després de la invasió militar de les forces armades russes en aquesta data:

  1. Ciutadans ucraïnesos residents a Ucraïna;
  2. Nacionals de tercers països o apàtrides que resideixin legalment a Ucraïna i que no puguin tornar en condicions segures i duradores al seu país d’origen; 
      1. El requisit d’incapacitat per tornar en condicions segures i duradores al seu país o regió d’origen no s’aplicarà als nacionals de tercers països o als apàtrides que hagin residit legalment a Ucraïna de llarga durada.
  3. Membres de la família de les persones a què es refereixen els apartats anteriors independentment de si el membre de la família podria tornar en condicions segures i duradores al seu país o regió d’origen.

 

Quins familiars s’hi poden acollir?

Es consideren que formen part d’una família les persones següents, sempre que la família ja estigues formada a Ucraïna en el moment de les circumstàncies de l’afluència massiva:

  1. El cònjuge o la seva parella no casada en una relació estable, quan la legislació o la pràctica de l’estat membre en qüestió tracten les parelles no casades d’una manera comparable a la dels casats;
  2. Els fills menors (no casats) o del seu cònjuge, sense distinció de si han nascut dins del matrimoni o fora del matrimoni o han estat adoptats;
  3. Altres familiars propers que convivien com a part de la unitat familiar en el moment de les circumstàncies i totalment dependents.

Quin termini de protecció s’ofereix?

D’acord amb la Directiva 2001/55/CE, la durada de la protecció temporal pels refugiats d’Ucraïna serà d’un període inicial d’un any.

Tret que s’extingeixi, aquest període s’ha de prorrogar automàticament per sis períodes mensuals per un màxim d’un any: la Comissió mantindrà la situació sota seguiment i revisió constants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.