Mesures tributàries adoptades per la crisi sanitària del coronavirus (RDL. 7/2020 de 12 de març)

Mesures tributàries adoptades per la crisi sanitària del coronavirus (RDL. 7/2020 de 12 de març)

És l’article 14 d’aquest Real Decret on es desenvolupa la matèria tributària, la qual contempla únicament i exclusivament el supòsit d’ajornament de deutes tributaris. No hi ha bonificacions, ni reduccions ni condonacions de cap mena.

Els ajornaments previstos contemplen tots els deutes tributaris, incloses les retencions i pagaments fraccionats de l’Impost de Societats.

Aquest RDL. es refereix de forma exclusiva a ajornaments de deutes tributaris, no parla de fraccionament, i es refereix a totes les declaracions-liquidacions que s’hagin de presentar des d’el dia d’avui fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

L’ajornament serà de sis mesos i no es contemplen terminis diferents, no ja superiors sinó fins i tot més curts. No meritarà interès de demora en els tres primers mesos.

Serà requisit necessari per la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superiors a 6.010.121,04€ durant l’any 2019.

El RD Llei entra en vigor el dia de la seva publicació al BOE, el 13 de març de 2020.

És d’esperar que a curt termini es prenguin noves mesures tributàries per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 (RD.463/2020 de 14 de març).

L’Agència Tributària, davant l’actual situació provocada pel COVID-19, està fent públiques tota una sèrie de mesures adoptades en relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i el serveis d’atenció a la ciutadania a partir d’avui dilluns 16 de març de 2020.

D’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març i Resolució SLT/720/2020 de 13 de març. s’adopten les mesures següents pel que fa a la prestació de serveis a la ciutadania:

  • Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.
  • Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
  • Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romandran tancades.

Aquestes mesures estaran vigents i s’aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis central de l’Agència Tributària de Catalunya fins a nou avís.

Us anirem informant sobre noves mesures aprovades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.