Noves ajudes per a treballadors en ERTO, empreses amb treballadors afectats per expedients de regulació i per autònoms

El passat dia 8 de febrer es van publicar tres Resolucions on s’aprovaven les bases per a la concessió d’ajuts extraordinaris i les ajudes per a treballadors en ERTO, per a persones treballadores, autònoms i empreses afectades per la crisi de la COVID-19, tot seguit us detallem quines.

 

Ajut per a donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19.

Beneficiaris:

 • Micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació actiu a data 31 de gener de 2021.

Requisits:

 • Tenir treballadors en situació d’ERTO actiu a data 31 de gener de 2021
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.

Quantia:

 • L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

Es podran demanar a partir del dia 15 de febrer a les 12:00 fins al dia 22, a les 12:00 hores.

 

 Ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19

 

Beneficiaris:

 • Persones treballadores autònomes donades d’alta tant al RETA o a una mutualitat que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física i a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis.
 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis.

Requisits:

 • Tenir domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat abans de l’1 de gener de 2021.
 • Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
 • El rendiment net de l’activitat de tot l’any 2020 no pot superar l’import de 17.500 euros. Si l’alta és posterior a l’1 de gener de 2020, l’import net diari no pot ser superior de 47,95 euros.

Quantia:

 • L’ajut consistirà en 2.000 euros per a beneficiari.

Es podran demanar a partir del dia 19 de febrer a les 9:00 fins al dia 26, a les 15:00 hores.

 

Les ajudes per a treballadors en ERTO van dirigits a persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

 

Beneficiaris:

 • Persones treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
 • Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisits:

 • Tenir domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
 • Que es trobessin incloses en un expedient de regulació d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, almenys un dia en el període comprès entre l’1 i el 31 de desembre de 2020, o en els casos de persones amb contracte fix discontinu tenir el contracte suspès en el termini esmentat.
 • Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Quantia:

 • L’ajut consistirà en un mínim de 600 euros per a beneficiari.

Es podran demanar a partir del dia 15 de febrer a les 9:00 fins al dia 25, a les 15:00 hores.

 

 

Si voleu que sol·licitem la prestació per cessament d’activitat, fes-nos arribar un correu electrònic a ajudescovid@llealtulsa.com i us ajudarem a tramitar les ajudes per a treballadors en ERTO.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.