Nova convocatòria ajuts per a persones afectades per un ERTO

El passat 5 de juliol es va obrir el nou formulari d’inscripció per poder accedir a la nova línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO.

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Les persones treballadores que visquin a Catalunya i es trobin en una d’aquestes dues situacions:
1. Tinguin un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
2. Siguin titular s de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig de 2021, o tinguin pendent de reconeixement en el mateix període.
També hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.

Quina és la quantia?

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que s’ha estat en situació d’un ERTO per la Covid-19.
Si s’ha estat entre 1 i 90 dies en situació d’ERTO l’import serà de 600 euros.
Si s’ha estat més de 90 dies en situació d’ERTO, l’import de l’ajuda serà de 700 euros.

Com es sol·licita?

Els ajuts per a persones afectades per un ERTO es poden sol·licitar des del dia 5 de juliol a les 9:00 fins a les 15:00 del dia 15 de juliol.
L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
Per poder demanar l’ajuda és necessari tenir un certificat digital o l’IdCAT Mòbil.

Quina informació cal omplir en el formulari d’inscripció?

• Dades identificatives de la persona sol·licitant.
• Dades de contacte de la persona sol·licitant.
• Adreça de residència de la persona sol·licitant.
• Dades de l’empresa afectada per l’ERTO derivat de la Covid-19.
• Declaracions responsables amb relació al compliment de requisits.

Us deixem l’enllaç per tal de poder fer la sol·licitud.

 

Nova convocatòria ajuts per a persones afectades per un ERTO

 

A més, per demanar l’ajut també cal tenir en compte aquesta informació d’interès que detallem a continuació.

 

Informació rellevant per a demanar i tramitar els ajuts per a persones afectades per un ERTO

Si l’ERTO de la meva empresa no es deriva de la COVID-19 puc demanar l’ajut?
No, l’ERTO de l’empresa s’ha de derivar de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19.

Amb un ERTO parcial tinc dret a l’ajut?
Sí. L’ajut s’adreça a persones amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació extraordinària més baixes que han estat afectades per un ERTO, com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball.

Sóc fix-discontinu però no rebo prestació extraordinària, tinc dret a l’ajut?
No. La norma estableix que per optar a l’ajut en el cas de fix-discontinu s’ha de rebre la prestació extraordinària (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre)

Si he estat amb ERTO per Covid algun dia durant el mes de maig 2021, però encara no he rebut la prestació ni reconeixement del SEPE, tinc dret a aquest ajut?
Sí. Si la empresa va estar en ERTO durant el mes de maig, tot i que no s’hagi reconegut la prestació contributiva per part del SEPE, quan aquest organisme la reconegui amb efectes retroactius, es tindrà dret a l’ajut si s’ha realitzat la inscripció prèvia.

Com puc saber els dies que he estat en situació d’ERTO o he estat beneficiari/a de la prestació extraordinària entre el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021?
Pot fer la consulta a la seva empresa o bé consultar les dades de la seva prestació a la web del SEPE.

Si vaig sol·licitar l’ajut ERTO Covid-19 al mes de febrer de 2021 i he estat atorgat, puc sol·licitar l’ajut?
Si compleix amb els requisits d’aquest nou ajut pot fer la sol·licitud atès que no hi ha incompatibilitat.

Si vaig sol·licitar l’ajut ERTO Covid-19 al mes de febrer de 2021 i no tinc encara una resolució, puc sol·licitar l’ajut?
Si compleix amb els requisits d’aquest nou ajut pot fer la sol·licitud atès que no hi ha incompatibilitat.

Puc sol·licitar l’ajut malgrat no estar al corrent de les obligacions tributàries?
El formulari de sol·licitud inclou una declaració responsable on la persona sol·licitant ha de manifestar que es troba al corrent de les obligacions tributàries.

Quan sabré si rebré l’ajut?
Una vegada es publiquin les bases i es resolgui la convocatòria s’informarà a les persones perceptores de l’ajut.

Qui s’inscriu primer té prioritat per cobrar l’ajut?
No. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

 

Si tens algun dubte o necessites ajuda per a sol·licitar aquesta nova línia d’ajuts, contacta amb nosaltres. El nostre equip estudiarà el teu cas i procedirà a la tramitació.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.