Recordatori: procés i terminis de presentació dels comunicats de baixa, confirmació i alta

Procediment i terminis de presentació dels comunicats de baixa confirmació i alta mèdica

Segons l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, canvia la manera de gestionar i controlar els processos per incapacitat temporal.

Baixa mèdica. Hi ha 4 tipus:

 • Procés de duració estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals.
 • Procés de duració estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.
 • Procés de duració estimada mitja: de 31 a 60 dies naturals.
 • Procés de duració estimada llarga: 61 o més dies naturals.

Comunicats de confirmació:

 • Duració estimada molt curta s’expedirà baixa i alta al mateix moment.
 • Duració estimada curta: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de 7 dies des de la data de la baixa. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada 14 dies com a màxim.
 • Duració estimada mitja: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de 7 dies des de la data de la baixa. El segon i successius s’expediran com a màxim cada 28 dies naturals.
 • Duració estimada llarga: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de 14 dies, el segon i successius cada 35 dies naturals com a màxim.

El treballador/a ha d’aportar a l’empresa els comunicats de baixa i confirmació en el termini de 3 dies.

Alta mèdica:

 • El document mèdic d’alta serà expedit pel facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua si el procés deriva de contingència professional.
 • L’alta mèdica determinarà l’extinció de la situació de la incapacitat temporal i del subsidi el mateix dia de la mateixa expedició.
 • El treballador/a ha d’aportar a l’empresa els comunicats d’altaen el termini de les 24 hores següents a l’expedició del comunicat.
 • Les empreses, en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la data de recepció dels comunicats presentats pel treballador/a (baixa, confirmació i alta), tenen l’obligació de remetre’ls a l’INSS pel sistema RED).

Tanmateix, es recorda que la no remissió dels comunicats mèdicsen el termini de 3 dies hàbils o la no transmissió per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, son objecte d’infracció en grau lleu amb una sanció econòmica de 60€ a 625€(RD Leg. 5/2000 art 21.6, 22.4, 40.1 y 48).

 

COMUNICACIÓ ACCIDENTS DE TREBALL

Accidents amb baixa:

 • Volant d’assistència: l’empresa l’ha de presentar a la mútua en un màxim de 48 hores. En cas de no tenir-lo el poden descarregar des de la pàgina web de la mútua corresponen.
 • Comunicació de l’accident a l’autoritat laboral: 5 dies des de l’accident o la baixa, en cas d’accident greu, 24 hores.

Per tal de facilitar la tramitació de l’accident des de Lleal Tulsà hem creat un formulari que només cal omplir-lo i fer-lo arribar al departament laboral.

Accidents sense baixa:
Es presenten del dia 1 al 5 del mes següent a l’accident.

Tens subtes sobre com tramitar la presentació dels comunicats de baixa confirmació i alta? Contacta amb nosaltres i te’ls resoldrem.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.