Termini d’ingrés dels rebuts IAE

D’acord amb la resolució de 8 de juny de 2021 publicada al BOE, es modifica el termini d’ingrés dels rebuts IAE.

Així doncs, el termini d’ingrés en termini voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2021 queda sotmès a les següents característiques.

 

Què cal saber sobre l’ingrés dels rebuts IAE

En el cas que la teva empresa estigui obligada a pagar IAE, has de saber què:

  • L’impost pot tenir caràcter municipal, sent l’organisme local de l’Ajuntament o la Diputació el que se n’encarrega de la recaptació.
  • O bé pot ser provincial o nacional, essent l’AEAT en aquests casos qui en realitza la gestió.

També cal saber que es fixa un termini de presentació. El nou termini per a l’ingrés en període voluntari es fixa entre el 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

En el cas de no rebre la carta de pagament o que aquesta es perdi, la teva empresa haurà d’efectuar l’ingrés amb un duplicat. Aquest document haurà de recollir en la delegació o administració de l’AEAT corresponent.

 

A més, recorda que en cas de no pagar o de liquidar amb posterioritat al termini d’ingrés voluntari, l’AEAT exigirà els corresponents recàrrecs de constrenyiment.

Vols saber com aquesta legislació afecta a la teva empresa? Contacta amb nosaltres.


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.