Reglament General de Protecció de Dades

Què en sabem del Reglament General de Protecció de Dades? Avui volem exposar quins són els conceptes general d’aquesta normativa que ens afecta a tots.

REFORMA EN LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té per objecte garantir i protegir el tractament de les dades personals, les llibertats publiques i els drets fonamentals de les persones físiques.

Es per això que és d’obligat compliment per a TOTES les persones físiques (particulars o autònoms) o jurídiques (empreses, associacions, fundacions, comunitats de propietaris…) quedant excloses les persones físiques en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques.

El passat 14 d’abril el Parlament Europeu va donar llum verda a la reforma sobre la normativa de protecció de dades, la qual té com a objectiu garantir a tota la UE unes mesures de protecció adequades a la nova realitat digital, incloent també noves normes per a l’ús de dades personals per a fins judicials i policials.

El propòsit del nou reglament és el de proporcionar als ciutadans més control sobre les seves dades privades en un mon de telèfons intel·ligents, xarxes socials, banca per internet i transferències globals.

Així doncs, tot i que encara falta realitzar diversos tràmits per a la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, ja podem parlar de les principals novetats del RGPD:

  • el dret a l’”oblit”, mitjançant la rectificació o supressió de dades personals
  • la necessitat de “consentiment clar i afirmatiu” de la persona afectada per al tractament de les seves dades personals
  • la “portabilitat”, o el dret a traslladar les dades a un altre proveïdor de serveis
  • el dret a ser informat si les dades personals han estat piratejades
  • la categoria de dades sensibles o categories de dades personals “especials”: A les temàtiques ja existents (salut, origen racial, etc.) se’n sumen altres de noves com les dades genètiques, les dades biomètriques, les creences filosòfiques o l’orientació sexual.
  • llenguatge clar i comprensible en les clàusules de privacitat
  • multes de fins al 4% de la facturació global de les empreses en cas d’infracció

Els ciutadans podran decidir per si mateixos quina informació volen compartir.

Així mateix, oferirà a les empreses mes claredat, amb una norma única per a tota la UE que reforçarà la confiança i la seguretat jurídica, impulsant una competència justa.

Una denúncia de qualsevol ciutadà europeu a qui incompleixi el reglament podrà causar grans perjudicis. Les sancions als infractors, o com els anomena el nou reglament “violadors de dades” es preveuen exemplars i efectives.

El nou reglament reforçarà la figura del consultor de protecció de dades, figura que en l’actualitat sembla no existir per a molts clients que veuen l’adequació a la normativa com altra despesa de paperassa, però que és una peça clau en el compliment de la normativa.

El reglament entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al Diari oficial de la UE però la normativa serà d’aplicació directa a tots els Estats membres dos anys després. Els països tindran un termini de dos anys per a traslladar els canvis de la directiva a la legislació nacional.

Informar-vos que el nostre despatx professional està especialitzat en la LOPD, proporcionant un servei orientat a les necessitats de cada client, oferint la màxima garantia d’adequació a la normativa. Si necessita informació sobre com aplicar aquesta normativa, contacti’ns

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.