Tributació dels premis de loteria

Falten pocs dies per a les festes de Nadal i la il·lusió d’aquests dies també es veu reflectida amb la compra de butlletes de loteria. Aquest joc atzarós ens fa somiar per un moment, però, sabem quina és la tributació dels premis de loteria?

 

Tributació dels premis de loteria i apostes. A quines apostes afecta?

Segons la llei que regula els impostos de les persones físiques, a la dispoc. adic 33 i a la dispoc. trans. 35, es diu que el gravamen s’aplica a tots els premis que depenen de la Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado. És a dir, a loteries, primitiva, loto, quinieles, etc.; a altres sortejos organitzats per la ONCE a la Creu Roja i les apostes organitzades per a les Comunitats Autònomes. És a dir que també afecta La Grossa i a totes les apostes organitzades des de Loteria de Catalunya. Així com tots els premis de loteries i apostes organitzats per altres organismes públics.

 

Quines exempcions hi ha?

Els premis estan exempts quan el seu import sigui igual o inferior a 40.000,00€.
Els premis superiors a aquest import exempt, tributaran per la part que excedeixi d’aquest import.

 

Sobre quina base es tributa?

Com hem dit, la base que tributa és l’import del premi que passi de la quantia exempta (40.000,00€). És a dir, si una butlleta surt guanyadora per un import de 50.000,00€, s’hauran de tributar 10.000,00€.
A més, cal tenir en compte que si el premi és de titularitat compartida, la quantia del premi es prorrateja entre els partícips en funció de la quota que els hi correspongui.

 

Quota de tributació

La quota amb la qual es tributa és resultant d’aplicar el tipus del 20% al total del premi, i es liquida en el moment que s’abona el premi obtingut. Els pagadors dels premis retenen aquest percentatge del 20% i l’ingressan a l’AEAT, i són aquests organismos retenedors els que faciliten tota la informació relativa als premis: agraciats, imports, retencions, etc.
Per tant, aquests premis no s’han d’integrar a la base imposable del IRPF.

 

Malgrat tot, si has resultat afortunat i necessites resoldre algun dubte, contacta amb nosaltres. T’assessorarem en total confidencialitat.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.