Els ERTOS després de l’Estat d’Alarma. I ara què?

El pròxim dia 9 de maig finalitza l’estat d’excepcionalitat, i molts clients ens pregunten què passa amb els ERTOS després de l’Estat d’Alarma?
Per entendre què passarà, primer contextualitzem la situació actual i veiem com hem arribat fins aquí.

 

Irrupció de la pandèmia i aplicació d’ERTOS

L’any passat en data 18 de març de 2020 es va publicar el Real Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
L’article 22 decretava que la situació de suspensió de contracte i reduccions de jornades que tinguessin causa directa en pèrdues d’activitat a conseqüència de la COVID-19 es considerava provinents d’una situació de força major.

Es va regular, doncs, amb aquest Real Decret Llei, els ja famosos Expedients de Regulació d’Ocupació (ERTO)  per força major a causa de la pandèmia de la COVID-19.
Els ERTO van permetre a aquelles empreses afectades pel tancament o la reducció d’activitat, suspendre i reduir la jornada dels seus treballadors. En conseqüència els treballadors afectats se’ls va suspendre el contracte i van passar a percebre la prestació d’atur.
L’article 28 estipulava que el termini d’aquests ERTO eren vigents mentre es mantingués la situació extraordinària derivada de la COVID-19.
En data 12 de maig, el Real Decret Llei 18/2020, de mesures socials en defensa de l’ocupació, el seu article primer prorrogava els ERTO de força major per la COVID-19 fins a data 30 de juny. Modificant les exoneracions de cotitzacions de les empreses, però mantenint el no consum d’atur dels treballadors afectats.

Ampliacions dels ERTOS

En data 27 de juny, es va publicar el Real Decret Llei 24/2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació. També el seu primer article prorrogava els ERTO de força major fins al 30 de setembre. Modificant de nou les exempcions de cotització per a les empreses, però mantenint la mateixa situació pels treballadors afectats per un ERTO.
En data 30 de setembre, el Real Decret Llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació, torna a prorrogar els ERTO. Aquest cop fins a 31 de gener de 2021.
Regulant nous expedients de regulació d’ocupació com el d’impediment o limitació, que en data d’avui continuen vigents.
Un cop més van modificar les exempcions de cotització. I aquest cop el Real Decret Llei afectava els treballadors que estaven percebent la prestació per desocupació. Fins aquell moment l’atur percebut no es considerava consumit per futures prestacions, a partir de l’1 d’octubre de 2020, es comença a consumir l’atur de prestacions futures.
Finalment, en data 27 de gener, va sortir publicat el Real Decret Llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials de defensa de l’ocupació, on l’article 1 prorroga els ERTO fins a data 31 de maig de 2021.

 

ERTOS després de l’Estat d’Alarma. I ara què?

Un cop sintetitzat normativament com hem arribat fins a la data d’avui, i malgrat que hi ha hagut discrepàncies interpretatives entre el que regulava l’article 28 del RDL 3/2020 i l’article 1 del RDL 2/2021, es conclou que es podrà aplicar els ERTO fins a data 31 de maig de 2021.

 

L’altre pregunta que se’ns formula és, hi haurà una nova pròrroga?

D’acord amb el que ha sortit publicat en premsa i declaracions dels diferents actors socials, sembla clar que hi haurà una pròrroga dels ERTO.
El que està a l’aire és el fins, quan i en quines condicions. Si segueixen la mateixa fórmula aplicada fins ara, hauríem de pensar que es realitzaria una pròrroga de 4 mesos.
El que no està gens clar és el com. Les condicions d’aquesta nova pròrroga és on el govern haurà de regular. Per una banda, si es continua consumint atur i es garanteix el cobrament del 70% de la base de cotització dels treballadors. I, per altra, quines exoneracions hi haurà, i si continuarà mantenint o no l’obligació de mantenir durant 6 mesos la plantilla a les empreses que apliquen un ERTO.

 

Un cop es publiqui la normativa reguladora sobre la pròrroga dels ERTO, des de Lleal Tulsà Assessors us informarem.

 

 

Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.