Multes durant l’Estat d’Alarma

L’import de les multes durant l’Estat d’Alarma seran retornades.
Així ho ha donat a conèixer la Generalitat de Catalunya que haurà de retornar aproximadament uns 4.100.000€ en multes imposades durant l’Estat d’Alarma arran de les infraccions comeses pels ciutadans durant el primer estat de confinament estricte. És a dir, el comprès entre el dia 14 de març i el 21 de juny de 2020. Aquestes multes han estat declarades nul·les per la sentència del Tribunal Constitucional de 14 de juliol de 2021, en el recurs d’inconstitucionalitat 2054/2020.
Aquesta xifra respon a les 23.000 multes que ja van ser pagades pels ciutadans i que ara han sigut retornades. A part, aquesta sentència també suposarà que uns 100.000 procediments en tràmit quedin arxivats.

 

Què diu la sentència del Tribunal constitucional?

A grans trets i de forma generalista la sentència del Tribunal Constitucional considera que els apartats 1, 3 i 5 de l’article setè del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que va aprovar l’Estat d’Alarma i que limitaven la llibertat de circulació de les persones són nuls. Ja que el confinament total que les autoritats estatals van decretar no es podia dur a terme a través de l’instrument legal de l’Estat d’Alarma, ja que aquest suprimia drets fonamentals. I la supressió dels drets fonamentals només es pot dur a terme a través de la figura de l’estat d’excepció o setge, i no l’estat d’alarma, ja que aquest només els pot limitar.
En conseqüència el que ve a dir la sentència és que la supressió d’un dret fonamental no és procedent en l’Estat d’Alarma. I remarca que és plenament il·legal la prohibició del dret de circulació decretada per les diferents autoritats. És a dir, el confinament.

 

Multes durant l’Estat d’Alarma, i ara què?

Una vegada fixat què diu aquesta sentència, i a efectes pràctics, què passa amb totes les multes dels procediments administratius per infraccions comeses durant el primer Estat d’Alarma? Doncs la resposta, tot i que sempre hi ha excepcions, no hauria de ser altra que el retorn de totes les multes pagades i la finalització i arxiu de tots els procediments en tràmit. Cosa que és el que finalment sembla que les administracions públiques estan començant a realitzar, encara que a contracor.

 

Què passa amb les infraccions comeses durant el segon Estat d’Alarma?

Ara bé, estem parlant del primer Estat d’Alarma i del confinament total que aquell va decretar, no del segon Estat d’Alarma comprès entre el 25 d’octubre de 2020 i 9 de maig de 2021 i el qual va imposar diferents i nombroses limitacions tant a ciutadans com a empreses, com podria ser, per exemple, el toc de queda nocturn.
Per les infraccions comeses durant aquest segon període el cert és que s’estan tramitant molts procediments sancionadors i s’estan rebent multes, l’àmplia majoria per saltar-se el toc de queda i pel no ús o ús inadequat de la mascareta.
Tanmateix aquest segon Estat d’Alarma també ha estat recorregut al Tribunal Constitucional per la presumpta inconstitucionalitat dels seus preceptes i la sentència del mateix es diu que ja està redactada i que en cosa de dies serà publicada. És un secret a veus el contingut de la mateixa i per la qual es presumeix el dictat d’una sentència que també declararà inconstitucional el segon estat d’alarma. En conseqüència, totes les normatives autonòmiques dictades en virtut de la delegació de competències, tota vegada les comunitats autònomes no tindrien competència per acordar determinades restriccions de drets.
Així doncs, s’està pendent de la decisió del Tribunal Constitucional. No sabent-se encara amb seguretat què passarà i de ben segur hi haurà bastant litigiositat en la matèria, encara que els passos sembla que marquen una única direcció que no és altra que la nul·litat dels procediments administratius derivats de les infraccions comeses durant tots els períodes de l’estat d’alarma i pel que fa a la vulneració de drets fonamentals.

 

Què faig si he rebut multes durant l’Estat d’Alarma?

Si durant aquest període de temps t’ha arribat una multa o tens un procediment administratiu obert per una infracció comesa durant l’Estat d’Alarma, et recomanem que contactis amb nosaltres. El nostre equip legal et resoldrà els dubtes i t’ajudarà amb la tramitació pertinent.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.