Archive for General

EL TRASPÀS O CESSIÓ DE NEGOCIS

EL TRASPÀS O CESSIÓ DE NEGOCIS

El primer que hem d’assenyalar és que els conceptes “CESSIÓ” i “TRASPÀS” són similars, és a dir, quan parlem de cessió de local de negoci ens estem referint al traspàs de local de negoci. El que passa és que l’actual…

REGISTRE DE JORNADES

REGISTRE DE JORNADES

  El registre de jornades ha estat un tema que d’un temps enrere les empreses s’han hagut d’habituar a realitzar en els treballadors a temps parcial. L’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors diu: “ A l’efecte del còmput d’hores extraordinàries,…

Reglament General de Protecció de Dades

Reglament General de Protecció de Dades

REFORMA EN LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té per objecte garantir i protegir el tractament de les dades personals, les llibertats publiques i…

Què és el certificat digital?

Què és el certificat digital?

Què és el certificat digital? És el document digital que conté les dades identificatives d’una persona física o jurídica. El certificat digital permet identificar-se a Internet i intercanviar informació amb altres persones i organismes amb la garantia que només l’usuari…

Renda 2015

Renda 2015

La campanya de la Renda 2015 començarà el 6 d’abril de 2016, el 10 de maig en la seva modalitat presencial, i finalitzarà el 30 de juny del 2016.

Page 2de 3: 1 2 3