La nova llei de Jurisdicció Voluntària, Llei 15/2015 de 2 de Juliol i que es va publicar en el BOE a data 3 de Juliol de 2015, deroga de forma definitiva, després de més d’un segle de vigència la regulació que la Llei d’Enjudiciament Civil del 1881,  Llibre III (de la que únicament queden en […]

Avui voldríem tractar sobre una temàtica que molts ens trobem quan percebem un herència. Quin és l’impost de successions que he de pagar i quines són les variables que fa que aquest canvii? Impost de succeccions a Catalunya Inicialment aquest impost és diferent segons la Comunitat Autònoma, nosaltres explicarem la que en formem part, Catalunya [&hellip

La inspecció tècnica dels edificis (ITE), no és un concepte nou, ja ho teníem regulat des del 26 de febrer de 2011. És un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Amb la publicació oficial del […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.