El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares?El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable als pares? l’esmentada qüestió fou plantejada per aquest despatx als Tribunals i es va sol·licitar al Tribunal d’Instància que plantegés una qüestió prejudicial europea al Tribunal de Justícia de

El complement de maternitat de les pensions contributives als pares respon a la discriminació positiva que té el legislador a favor de les dones per compensar determinades circumstàncies, però no té en compte el principi d’igualtat de retribució entre treballadors i treballadores, establert en diferents preceptes de la normativa europea. Així doncs, c

Com efecta la nul·litat de les clàusules de despeses en préstecs hipotecaris? -El Tribunal Suprem estableix que el pagament de l’impost per la constitució de les hipoteques incumbeix al consumidor- Com a conseqüència de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem de data 23 de desembre del 2015, en el recurs 2658/2013 s’han iniciat nombroses rec

Quin són els requisits legals d’una botiga virtual? En els últims anys, molts són els que s’han unit a la moda del comerç en línia o comerç electrònic (e-commerce), però…estan tots al corrent de quines són les seves obligacions fiscals? Avui t’ho expliquem. Ecommerce i legalitat El comerç electrònic consisteix en la compravenda de

Com queda la llei per anul·lar IBI urbà en el sòl urbanitzable? T’ho expliquem en aquest article. Sense gaire rebombori, s’ha publicat la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat […]

La nova llei de Jurisdicció Voluntària, Llei 15/2015 de 2 de Juliol i que es va publicar en el BOE a data 3 de Juliol de 2015, deroga de forma definitiva, després de més d’un segle de vigència la regulació que la Llei d’Enjudiciament Civil del 1881,  Llibre III (de la que únicament queden en […]

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.